Bokningspolicy Life@work medlemmar

För konferensrummet i Kungspassagen, Uppsala, gäller inga specifika bokningsvillkor.